Grad NOVSKA Službene stranice

REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DRUŠTVENO KULTURNOG CENTRA I DJEČJE IGRAONICE U DRUŠTVENOM DOMU NASELJA RAJIĆ

Status projekta: U gradnji

Naziv projekta: Rekonstrukcija i opremanje društveno kulturnog centra i dječje igraonice u društvenom domu naselja Rajić

Nositelj projekta: Grad Novska

Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 6.637.000,00 kn

Sredstva EU: 5.641.450,00 kn

Sredstva RH: 995.550,00 kn

Sufinancirano iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Mjera 07: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Podmjera 7.4: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Tip operacije 7.4.1: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Cilj projekta je doprinijeti atraktivnosti i razvoju ruralnog područja, povećati kvalitetu života i dostupnost kulturnih i društvenih sadržaja za sve dobne skupine, posebno za djecu i mlade te doprinijeti zaustavljanju iseljavanja mladih.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Obnoviti, modernizirati i opremiti postojeću građevinu društvenog doma u mjestu Rajić;

2. Pružiti kulturne i društvene sadržaje stanovništvu, s posebnim naglaskom na djecu i mlade;

3. Jačati socijalnu uključenost, solidarnosti i društvo jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Provedba projekta će rezultirati boljom kvalitetom života u ruralnom području te poboljšanom javnom i društvenom infrastrukturom koja je stavljena u funkciju službe lokalnoj zajednici.

1. Omogućen novi i funkcionalan polivalentni prostor za mještane Rajića

2. Omogućeni novi sadržaji za mještane, posebno za djecu i mlade

3. Razvijen društveni život i izgrađeni suradnički odnosi među različitim grupama stanovništva u  

    lokalnoj zajednici.

 

Projektni ciljevi i rezultati usmjereni su na  unaprjeđenje društvene infrastrukture, povećanje kvalitete življenja i razvojnih mogućnosti ruralnih područja. Kroz obnovljeni društveni dom dat će se poticaj oživljavanju ruralnog područja, unaprjeđenju socijalne uključenosti, jačanju društvene, gospodarske i kulturne aktivnosti. Ulaganje je posebno urgentno i značajno za djecu i mlade s područja Novske, jer kroz adekvatan prostor i kvalitetne sadržaje potiče se njihov ostanak i angažman u lokalnim zajednicama. Svojim radom bit će primjer i poticaj i drugim lokalnim zajednicama za unaprijeđenje infrastrukture i građanski aktivizam za pozitivne promjene.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti