Grad NOVSKA Službene stranice

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj

Status projekta: Završen

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj

PROJEKT REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE U STAROJ SUBOCKOJ NA K.Č. 317/1, 316/6 I 288/4

Nositelj projekta: Grad Novska

Ukupna vrijednost projekta: 5.332.096,98 kn

Sredstva EU  : 4.381.407,43 kn

Sredstva RH : 773.189,55 kn

Sufinancirano iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020

Mjera 07: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Podmjera: 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Tip operacije: 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

Projekt „PROJEKT REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE U STAROJ SUBOCKOJ NA K.Č. 317/1, 316/6 i 288/4“ obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Pripremni radovi
  1. Geodetski radovi
   1. Iskolčenje trase i objekata
  2. Zaštita ili premještanje komunalnih instalacija
  3. Nadzor nadležnih distributera
  4. Ishođenja suglasnosti
  5. Uklanjanje prometne opreme i reklamnih ploča
  6. Uklanjanje i odvoz postojeće kolničke konstrukcije ceste
  7. Sanacija privremene deponije
  8. Privremena regulacija prometa
 2. Zemljani radovi
  1. Iskop humusa
  2. Široki iskop
  3. Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom
  4. Izrada posteljice od kamenih materijala
  5. Uređenje slabonosivog temeljnog tla i posteljice geotekstilom
  6. Izrada nasipa od kamenih materijala
  7. Izrada humuziranih i zatravljenih bankina uz cestovne rubnjake
  8. Profiliranje jaraka i osiguranje istih od urušavanja
 3. Odvodnja
  1. Izrada slivnika
  2. Slivnički cjevovod
  3. Ugradnja predgotovljenih kanalica za odvodnju
 4. Betonski radovi
  1. Križanje s instalacijama
  2. Izgradnja cijevnih propusta odvodnje
 5. Kolnička konstrukcija
  1. Nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala
  2. Bitumenizirani nosivi sloj
  3. Bitumenski međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva
  4. Habajući sloj od asfaltbetona
 6. Ostali radovi
  1. Križanje s podzemnim telefonvodom
  2. Tehnološki nadzor prilikom izvođenja
  3. Prilagodba postojećih kolnih ulaza
  4. Kontrola izvedbe – kontrolna ispitivanja
  5. Projektantski nadzor
 7. Oprema ceste
  1. Prometni znakovi
  2. Prometni znakovi opasnosti
  3. Prometni znakovi izričitih naredbi
  4. Prometni znakovi obavijesti
  5. Oznake na kolniku
  6. Horizontalna signalizacija

 

Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste u naselju Stara Subocka, ostvaruje se :

 1. Razvoj lokalne komunalne infrastrukture
 2. Povećala dostupnost komunalnih usluga u naselju Stara Subocka
 3. Poboljšali životni uvjeti lokalnog stanovništva u naselju Stara Subocka
 4. Zadržale obitelji u ruralnim sredinama - u naselju Stara Subocka
 5. Rekonstrukcijom ceste, stvorili bi preduvjete za ostvarivanje društveno-gospodarskog rasta lokalne sredine

 

Opći cilj Projekta/Operacije

Poboljšati uvjete života u ruralnoj sredini i na taj način doprinijeti lokalnom razvoju.

 

Ciljevi Projekta/Operacije 

 1. Rekonstruirati nerazvrstanu cestu u naselju Stara Subocka, koja je i jedina cesta u naselju na kojoj se nalaze svi kasnije navedeni subjekti te cjelokupno stanovništvo.
 2. Omogućiti stanovnicima naselja Stara Subocka (504 osobe) nesmetan dolazak do njihovih domova (154 kućanstva)
 3. Omogućiti nesmetan dolazak učenicima do Područne škole Stara Subocka u kojoj se održava nastava za učenike od prvog do četvrtog razreda. Školu pohađaju učenici iz naselja Stara Subocka i iz naselja Sigetac Novski.
 4. Omogućiti vjernicima nesmetan dolazak do crkve – Kapela Pohođenja Blažene Djevice Marije, koja je ujedno i zaštićeno kulturno dobro.
 5. Omogućiti stanovništvu nesmetan dolazak do mrtvačnice i groblja u Staroj Subockoj
 6. Omogućiti korisnicima i stanovništvu nesmetan dolazak do Društvenog doma u Staroj Subockoj. Prostorije društvenog doma koriste društvo žena „Orhideja“, članovi nogometnog kluba „Croatia“ te članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Stara Subocka kao i njihovi česti gosti.
 7. Omogućiti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Stara Subocka nesmetan rad i dolazak do njihova spremišta vatrogasne opreme.
 8. Omogućiti nesmetano poslovanje svim registriranim gospodarstvenicima u Staroj Subockoj. Na predmetnoj cesti nalazi se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Gračaković koje ima registriranu mini siranu te se bavi proizvodnjom domaćeg sira. U naselju Stara Subocka, prema podacima APPRRR registrirana su ukupno 74 poljoprivredna gospodarstva, 2 poljoprivredna obrta, 1 poljoprivredna tvrtka te jedna poljoprivredna zadruga (Ekološka poljoprivredna zadruga Zdrav život). ZM-Promet tvrtka je također iz Stare Subocke, a bavi se preradom drveta i drvnih proizvoda. Na predmetnoj cesti nalaze se još: Kadliček, autolimarska i lakirerska radionica; Udruga BIT – baština i turizam Stara Subocka, prodavaonica mješovite robe.
 9. Omogućiti svim vozačima koji se zateknu u naselju Stara Subocka, udobnost prometovanja i sigurnu vožnju
 10. Omogućiti kvalitetnije i sigurnije odvijanje prometa
 11. Razviti lokalnu komunalnu infrastrukturu – rekonstruirati postojeću nerazvrstanu cestu u naselju Stara Subocka
 12. Povećati dostupnost temeljnih usluga u naselju Stara Subocka, rekonstrukcijom nerazvrstane ceste
 13. Poboljšati životne uvjete lokalnog stanovništva u naselju Stara Subocka
 14. Zadržati obitelji u ruralnim sredinama - u naselju Stara Subocka
 15. Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste, stvoriti preduvjete za ostvarivanje društveno-gospodarskog rasta
 16. Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste, povećati atraktivnost lokacije naselja Stara Subocka, ali i Grada Novske, za poslovno ulaganje
 17. Promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva te gospodarski razvoj u  ruralnim područjima (doprinos Prioritetu 6., Fokus područja 6B: Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima).


Provedbom projekta/operacije „PROJEKT REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE U STAROJ SUBOCKOJ NA K.Č. 317/1, 316/6 I 288/4“: pridonijet ćemo ostvarenju cilja poboljšanja uvjeta života u ruralnoj sredini i na taj način doprinijeti lokalnom razvoju.

Projekt  doprinosi  općem  cilju  poboljšanja  kvalitete  života  lokalnog  stanovništva  i  zaštite  okoliša kroz izgradnju komunalne infrastrukture, a podrazumijeva rekonstrukciju nerazvrstane  ceste.  Provedbom  projekta  će  se  doprinijeti  kvaliteti  komunalne  infrastrukture  i  poboljšati  kvaliteta  života  lokalnog  stanovništva.     

Prema   dokumentu   Program   ruralnog   razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. navedeno je da se rekonstrukcijom i izgradnjom male  infrastrukture  u  ruralnim  područjima  stvaraju  preduvjeti  za  poticanje  društveno - gospodarskog    rasta    i    zaustavljanje    negativnog    depopulacijskog    trenda    u    ruralnim  područjima.

Navedeno je da se navedenim projektom doprinosi fokus području 6B: Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima, što je u konačnici i glavni cilj ovog projekta.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti