Grad NOVSKA Službene stranice

OSVRT GRADONAČELNIKA VLADE KLASANA NA 2015. GODINU

OSVRT GRADONAČELNIKA VLADE KLASANA NA 2015. GODINU

Investicijska ulaganja u 2015. godini iznose preko 14 milijuna kuna 

Nezaposlenost u Novskoj manja za 12,2 %

Na početku svake godine analizira se sve što se napravilo pa ću tako i ja izvijestiti sugrađane što smo mi kao Gradska uprava sve napravili u proteklom razdoblju. Moram reći da sam zadovoljan ostvarenim jer iako vlada globalna recesija koja se  reflektira i na nas  uspjeli smo ostvariti i više od planiranog. Pokrenuli smo Novsku u svakome pogledu sportskom, kulturnom, a naravno i gospodarskom te smo planski počeli naš Grad pretvarati u mjesto mogućnosti i regionalno središte. 

Posebnu pozornost dajemo braniteljima i članovima obitelji poginulih branitelja u svakom pogledu. Jednog smo branitelja, neopravdano otpuštenog, vratili na posao u Pučko otvoreno učilište, dvije kćeri poginulih branitelja smo zaposlili u Gradskoj upravi, a još dvije kćeri poginulih branitelja  u Vrtiću. Izgradili smo monolit s ugraviranim imenima poginulih branitelja Domovinskog rata na Trokutu  (150.000,00 kn). Pokrenuli smo i dovršili I. fazu izgradnje spomen obilježja u Rajiću i donijeli Odluku o imenovanju generala Mladena Markača i Rudija Stipčića počasnim građanima Novske. Nismo zaboravili ni žrtve iz II. svjetskog rata i trenutno smo dovršili radove na stazi do Spomen obilježja na Kurjakani u naselju Brestača. Obilježavamo sve važnije datume  Domovinskog rata na razini kakva do sada nikad nije bila i naravno uz nazočnost puno većeg broja branitelja kao i građana.

Komunalna infrastruktura 

Sva naselja na području Grada dobila su dječja igrališta (350.000,00 kn), počeli smo sa planskim nasipavanjem poljskih putova (1.200.000,00 kn), uređen je okoliš i parkiralište oko Doma u Novoj Subockoj (500.000,00 kn), asfaltirali smo malonogometna igrališta u  Rajiću i Novoj Subockoj (500.000,00 kn), izgradili pješački most u Paklenici (250.000,00 kn) i vodovod u Paklenici i Voćarici (300.000,00 kn) te sanirali klizište u Staroselskoj ulici (600.000,00 kn). Dovršili smo i asfaltiranje dijela ceste Kozarice – Torovi (1.693.912,00 kn).
Posebno smo ponosni što smo dodijelili našim sugrađanima 2.440.333,89 kn za energetsku obnovu kuća kao i obnovljive izvore energije za što je izdvojeno iz proračuna 659.022,94 kn dok su bespovratna sredstva iznosila 1.781.310,95 kuna. Dobili smo i 563.000,00 kn od 753.000,00 kn za dovršenje Društvenog doma i vatrogasne spremnice u Jazavici. Uz sve projekte koje smo realizirali želim istaknuti kapitalne projekte u fazi realizacije kao što su sanacija i izgradnja kompletne kanalizacijske mreže (90.000.000,00 kn), sanacija odlagališta smeća Kurjakana  (20.000.000,00 kn), izgradnja II. i III. faze infrastrukture u industrijskoj zoni  (20.000.000,00 kn) i dovršetak kanalizacije Brestača – Nova Subocka   (6.000.000,00 kn).

Grad Novska je u 2015. godini proveo dva značajna projekta u području zaštite okoliša čija je ukupna vrijednost iznosila 4.308.798,89 kuna. Oba projekta u području zaštite okoliša su provedena uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je u njima prepoznao ekološku svijest Grada Novske. Riječ je o projektima povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama i ugradnji sustava obnovljivih izvora energije te provedbi edukacija o zaštiti okoliša i nabavi komunalne opreme kojom će se u budućnosti smanjiti zagađenje okoliša odvojenim prikupljanjem otpada. 


U projekt energetske obnove obiteljskih kuća i uvođenje sustava obnovljivih izvora energije u obiteljske kuće bilo je uključeno ukupno 42 kućanstva s područja Grada Novske. Ovaj projekt je Grad Novska započeo u 2014. godini kada su se građani s područja Grada Novske mogli prijaviti na Javni poziv za javno prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa ''Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Novske 2014.'' i  Javni natječaj za javno prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Novske 2014.“ Unutar mjere energetske obnove obiteljskih kuća građani provodili radove na povećanju energetske učinkovitosti vanjske ovojnice i zamjene postojeće vanjske stolarije novom. 
Ukupna vrijednost investicija u provođenju energetske obnove obiteljskih kuća je iznosila 1.313.825,90 kn, a bilo je uključeno ukupno 17 kućanstava s područja Grada Novske. Radove na energetskoj obnovi obiteljskih kuća je izvodilo 6 izvođača radova s područja Grada Novske. Za sustav obnovljivih izvora energije se odlučilo ukupno 25 kućanstava, a postavljeno je ukupno 35 sustava obnovljivih izvora energije. Ukupna vrijednost investicije ugradnje obnovljivih izvora energije iznosi 1.160.957,99 kuna. U izradi projektne dokumentacije za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije je sudjelovao i jedan projektant s područja Grada Novske.  Provođenje oba projekta je građanima bilo sufinancirano iz sredstava Proračuna Grada Novske u udjelu od 2,5% i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u udjelu 80%, a maksimalni iznos koji su građani mogli dobiti je iznosio 60.000,00 kn.


Zaštita okoliša

U području zaštite okoliša Grad Novska je proveo dvije edukativne radionice za građane s područja Grada u kojima su dobili znanja o važnosti zaštite okoliša te u sklopu edukativnih radionica nabavio komunalnu opremu ukupne vrijednosti 1.764.070,00 kn. Nabavljeno je ukupnom 8.185 komada komunalne opreme (kontejneri za zelene otoke, kante za kućanstva, te komunalna oprema za javne ustanove na području Grada Novske). Edukativne radionice su se provodile u sklopu projekata ''…moja Novska – čista Novska…'' i ''Znanje – Anđeo čuvar prirode''. Projektom ''…moja Novska – čista Novska…'' je bilo obuhvaćeno ukupno 477 sudionika (420 djece, 45 učitelja i 12 odgajatelja). Sudionici edukativnih aktivnosti su na zabavan i za djecu zanimljiv način upoznati s važnošću zaštite okoliša i zašto je potrebno odvajati otpad. 

Kako bi im usvojeno znanje ostalo u sjećanju, ali i kako bi razvili naviku odvajanja otpada Grad Novska je nabavio komunalnu opremu i omogućio im svakodnevno odvajanje  otpada dok su u školi ili vrtiću, ali i da nastave kada su kod kuće nabavom kanti za odvojeno prikupljanje otpada za sva kućanstva s područja Grada Novske. Projekt ''Znanje – Anđeo čuvar prirode'' je nastavak projekta ''…moja Novska – čista Novska…'' kojim je obuhvaćeno 384 sudionika. Edukativne radionice su obuhvatile Područne škole Osnovna škole Novska i Osnovnu školu Rajić, te 79 poljoprivrednika koji su prošli edukaciju o održivoj uporabi pesticida. Ukupna vrijednost ovih edukativnih aktivnosti je iznosila 104.395,00 kn, a sufinancirana je sa 80 % sredstava Fonda za zaštitu okoliša. Dovršena je izgradnja pristupne ceste, prostora za radnike, ograde i mosne vage kao dio 1. i 2. etape sanacije odlagališta za smeće „Kurjakana“ u vrijednosti od  3.660.000,00 kuna. 
Također bi izdvojio projekte izgradnje i implementacije :
1. u Dječjem vrtiću Radost - solarna  elektrana i sunčani kolektori za toplu vodu
iznos investicije: 319.835,00 kn od toga 269.318,00 kn bespovratnih  sredstava i
2. Pučko otvoreno učilište
- solarna elektrana
- iznos investicije :217.000,00 kn od toga 179.345,80 kn bespovratnih sredstava

Gospodarstvo i zaposlenost

Kako su gospodarstvo i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta najvažnije teme koje u ovom trenutku zanimaju građane Novske navest ću i neke zanimljive pokazatelje na tom području. Izgradnja objekta tvrtke HAKADESCH u Poduzetničkoj zoni Zapad u vrijednosti oko 13.000.000,00 kn koja je počela sa radom, a koja će otvoriti 100 radnih mjesta u periodu od tri godine, a tu bih istaknuo i ugovoren početak radova na izgradnji objekata tvrtke Terastone Croatia u Poduzetničkoj zoni Novska u vrijednosti 115.000.000,00 kn sa minimalno 83 radna mjesta što će stvoriti veliki gospodarski poticaj. 

Investicijska ulaganja u 2015. godini dosegnula su 14.718.911,00 kn od čega smo dobili iz raznih izvora 7.912.296,95 kn ili 54 % bespovratnih sredstava koja su većim dijelom završila kod 19 izvođača sa područja Grada i kod naših Novljana.
Najvažniji dokument koji potvrđuje da smo radili dobro i da upravljamo Gradom u pravcu gospodarskog razvoja je izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Kutina u kome se navodi da je na dan 31. prosinca 2015. nezaposlenost smanjena u odnosu na isti period 2014. godine za 273 novozaposlene osobe ili 12,2 %. Ovo nas je dodatno motiviralo i nastojat ćemo i dalje stvarati uvjete za gospodarski razvoj i pretvoriti Novsku u Regionalni centar u svakom pogledu.
Strateški pravci turističkog, odnosno gospodarskog razvoja Grada  Novske su Novljanski rekreacijski centar na jezeru kao i Advent u Novskoj kojim će upravljati Gradska ustanova. U okviru manifestacije Advent u Novskoj kroz 30 dana nudimo bogat kulturni i sportski program a samo na klizalištu koje već tri godine zaredom pretvara Novsku u Regionalni centar, prođe minimalno 20 000 posjetitelja. 

Počeli smo uređivati novljansko jezero u Novljanski rekreacijski centar koji privlači ne samo naše sugrađane već i goste iz okolice. Da smo donijeli mudru i kvalitetnu odluku o uređenju kupališta dokazuju i preporuke zagrebačkog mjesečnika „Vikend van Zagreba“ i časopisa Turist plus koji pozivaju zagrepčane u naš kraj. Osim toga Turističko vijeće Turističke zajednice Hrvatske dodijelilo je Novskoj oznaku „PPS destinacija – Hrvatska 365“ što nas još više motivira u nakani da uskoro osnujemo i tvrtku u vlasništvu Grada ili proširimo djelatnost nekoj od postojećih tvrtki te ćemo već ove godine ostvariti i prva zapošljavanja. Igre donose kruh. Košarka, odbojka na pijesku, vaterpolo igralište, dječje igralište, trampolin, paintboll, šetnice, biciklističke i planinarske staze, veslanje, ribolov, roštilj, kafić, moto susreti, glazbene večeri, a od ove godine i šah na otvorenom i naravno kupanje sadržaji su koje nudimo našim gostima.

 

Kultura, obrazovanje i sport

Kazališne predstave su besplatne, dvije godine zaredom Grad Novska je bio domaćin  "Sportskih igara mladih"- Coca-cola Cup, a održali smo i Drugu međunarodnu smotru folklora.
Ustrojili smo Veleučilište Nikola Šubić Zrinski koje ovog trenutka pohađa 16 studenata druge generacije, a u tijeku je natječaj za upis na prediplomski stručni studij „Ekonomija poduzetništva“  te za diplomski specijalistički studij „Management malih i srednjih poduzeća“.

Svi učenici srednjoškolci koji idu u školu izvan Novske kao i svi studenti dobivaju stipendije na javni poziv (1.700.000,00 kn) a sufinancirali smo i kupnju udžbenika svim osnovnoškolcima sa područja Grada (450.000,00 kn).
Putem Radio postaje Novska, Novljanskog vjesnika i WEB stranice Grada promoviramo djecu, mlade, sportaše, kulturne radnike, profesore, poljoprivrednike, obrtnike, događanja u Gradu i ostalo.  Zaposlili smo nekoliko mladih, obrazovanih i sposobnih osoba u Radio postaji Novska kako bi program i naš mjesečnik Novljanski vjesnik bili što kvalitetniji.


Od 2013. godine Novljanski list postao je Regionalni medij koji pokriva područje Općina Hrvatske Dubice, Lipovljana i Jasenovca i Grada Novske, a nakon dvije godine tiskanja u boji na kvalitetnom papiru i praćenju aktivnosti u regiji kruna i potvrda kvalitete stigla je od Hrvatske udruge radija i novina – HURIN koja je Novljanskom vjesniku i glavnoj urednici Moniki Šporčić Harak dodijelila ZLATNO OGLEDALO nagradu za novinska dostignuća. 
U posljednje vrijeme imam čast sudjelovati na prijemima u veleposlanstvima u Hrvatskoj gdje koristim svoje susrete za uspostavljanje suradnje na gospodarskom ili kulturnom području za Grad Novsku. Svi moji odlasci imaju samo jednu jedinu svrhu i cilj. Promovirati Grad i ponuditi sve pogodnosti koje možemo pružiti a težište je na mojoj prezentaciji Poduzetničke zone Novska i gospodarskom razvoju. Dolasci u Novsku Veleposlanika Ukrajine, Makedonije, Japana, Azarbajdžana, Koreje, Idonezije i Konga koji predstavljaju oko 450 milijuna stanovnika  samo su početak jer će uskoro doći i mnogi drugi veleposlanici. Iskreno se nadam, da ću  na takav način promidžbe ostvariti suradnju i uspjeti privući i investitore.

Dugoročni planovi

Želim navesti i dugoročne projekte poput Zavičajnog muzeja Grada Novske sa koncertnom dvoranom, brane za navodnjavanje na Strugu kod Borovca, izgradnje Doma za treću životnu dob, izgradnje novog sportskog centra, izgradnje replike starog grada, realizaciju projekta „Špica“ kojim ćemo zatvoriti centar Grada za sav promet i pretvoriti ga u pješačku zonu te realizirati projekt izmjene stare rasvjete LED svjetiljkama na cijelom području Grada.
Planskim promišljanjem strategije razvoja Grad Novsku smo pretvorili u Regionalni prosvjetni, kulturni, sportski i društveni centar u koji se nakon dugo, dugo godina ciljano dolazi. Kazališne predstave, koncerti, Međunarodna smotra folklora, Lukovo, Ljeto u Novskoj, Maske do daske, Advent u Novskoj, Novljanska pirueta, Sportske igre mladih te mnoge druge manifestacije oživjele su naš slavonski Grad i dovele nam tijekom 2015. godine,  novljana i njihovih gostiju kao i žitelja iz okolnih mjesta, po slobodnoj procjeni preko 50 000 posjetitelja.
Zahvaljujem se programskim partnerima HSP-u i SDP-u sa kojima domaćinski upravljamo Gradom Novska što se vidi po rezultatima koje smo do sada napravili. Na kraju moram izraziti zadovoljstvo do sada učinjenim bez obzira na sve poteškoće na koje nailazimo u ova teška vremena za gospodarstvo ne samo u Hrvatskoj već i u cijeloj Europi. Zahvaljujem se svojim zamjenicima, Tomislavu Baiću i Vedranu Mihaljeviću, pročelnicima i zaposlenicima Gradske uprave, direktorima, ravnateljima kao i zaposlenicima tvrtki u vlasništvu Grada na suradnji i predanom radu. Naravno, uvijek se može više i bolje, ali siguran sam i vjerujem da smo opravdali povjerenje naših  sugrađana.