Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2022. godini