Grad NOVSKA Službene stranice

Srednja škola Novska

Srednja škola Novska

Ravnatelj: Nikolina Fijačko Filipović, prof.
Adresa: Tina Ujevića 2/a
44330 Novska
Tel: +385 044/600-045
e_mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr
www.ss-novska.skole.hr

Odlukom o otvaranju Ekonomskog tehnikuma, 1. rujna 1955. godine započelo je u Novskoj obrazovanje učenika ekonomske struke.

Sljedeće godine osniva se Srednja ekonomska škola u Novskoj, a u njoj se školske godine 1963./1964. pridružuje i Gimnazija, da bi im se, od školske godine 1967./1968. godine, pridružila i Zanatska škola za kvalificirane radnike s usmjerenjima frizeri-brijači i tekstilci.

Od 10. ožujka 1970. godine osnovan je Srednjoškolski centar, u čiji su sastav ušle postojeće škole.

Škola pod tim nazivom posluje do 1. siječnja 1984. godine kada Srednjoškolski centar mijenja naziv u Centar usmjerenog obrazovanja u Novskoj, čiji je pravni sljednik današnja Srednja škola Novska, koja postoji od 1. rujna 1993. godine.

Danas je u Srednjoj školi Novska uposlen 51 djelatnik, ima 21 odjel, a školu pohađa 485 učenika. Obrazovna područja su slijedeća: Opća gimnazija, ekonomist (u trajanju od 4 godine) te prodavač, bravar, tokar, automehaničar, stolar i krojač (u trajanju od 3 godine).

Srednja škola Novska