Grad NOVSKA Službene stranice

Arheološka iskapanja na prostoru župne crkve sv. Luke Evanđeliste

U kolovozu započeti unutarnji i vanjski radovi na župnoj crkvi sv. Luke Evanđeliste zaustavljeni su jer su  tijekom zemljanih iskopa evidentirane grobne rake na lokalitetu prostora crkve i izvan zidova.

Pronađeno je i više temelja građenih isključivo kamenom i ciglom  iz nekoliko vremenskih razdoblja i stoljeća. Posao su preuzeli arheolozi, kojima u osjetljivom poslu iskapanja lokaliteta pomažu i djelatnici Novokoma.

 

Do sada je pronađeno više grobova, svaka faza se dokumentira, a analizom i usporedbom s poznatim povijesnim izvorima utvrditi će se kojem razdoblju pripada svaki pojedini grob, a prema temeljima i iz koje  pojedine faze datira ranije građena crkva.

Pronađeno je  više fragmenata keramike, metalnih kopči, a vrijedan je pronalazak malog zvonca od lijeva s reljefom.

Riječ je najvećim i sveobuhvatnim arheološkim iskapanjima do sada i trenutno najvrjednijem arheološkom lokalitetu na području Grada Novske.

- Pokaže li se da je crkva na ovoj lokaciji bila puno duža nego što je za sada poznato, biti će to novi prilog priče o povijesti Novske, - rekao je Marin Piletić, gradonačelnik.