Grad NOVSKA Službene stranice

Centar cjeloživotnog obrazovanja u Novskoj

Centar cjeloživotnog obrazovanja u Novskoj

Objavljena je nabava za izgradnju Centra cjeloživotnog obrazovanja vrijednog 4,6 milijuna eura, a koji će se nalaziti pored Srednje škole Novska. Time će se dodatno povećati lepeza usluga i ustanova koje Grad Novska nudi svojim građanima, ali i proširiti centar grada. Naime, nova cesta koja će se izgraditi između Srednje škole i Uklada povezat će ove ustanove s nekoliko cestovnih pravaca te stvoriti novu urbanističku os u Novskoj. Uz novu zgradu vrtića koja se očekuje u istom predjelu grada, Novska širi svoj aktivni urbani centar, što će zasigurno potom pratiti i novi privatni obrti, dućani i kafići.

Centar cjeloživotnog obrazovanja uključivat će niz prostora koji će proširiti dostupnost programa Pučkoga otvorenog učilišta i kapacitete Katoličke osnovne škole. Moderni dizajn integrirat će galerijski prostor kao i niz depoa, te zelenu površinu koja će biti od koristi za vanškolske aktivnosti. Ova investicija najavljuje da će 2024. godina biti velika godina za Novsku s obzirom na urbanizam grada, pogtovo kada se uračuna i završetak Hotela Knopp.