Grad NOVSKA Službene stranice

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi - 26-28.9.2022.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi - 26-28.9.2022.

NOVSKA (gradsko kino)

26.09.2022. - od 9 do 16 sati

27.09.2022. - od 10 do 14 sati

LIPOVLJANI (Društveni dom)

28.09.2022. - od 11 do 15 sati