Grad NOVSKA Službene stranice

Besplatna pravna pomoć Pravne klinike

Besplatna pravna pomoć Pravne klinike

Obavještavamo sve građane da će se 20.5. u periodu od 10,00 do 13,00 sati održati dežurstvo Pravne klinike u prostorijama Gradske vijećnice,  u okviru pružanja besplatne pravne pomoći.

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u Zagrebu osnovana 2010. koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima. Pravnu pomoć pružaju studenti volonteri te ista prolazi kontrolu odvjetnika i profesora s Pravnog fakulteta. 

Sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći Pravna klinika daje opće pravne informacije te izrađuje i pruža pravne savjete. Pravna klinika nije ovlaštena zastupati stranke u sudskim postupcima.