Grad NOVSKA Službene stranice

Novi investitor u poduzetničkoj zoni - Palir d.o.o.

Novi investitor u poduzetničkoj zoni - Palir d.o.o.

U maloj sali Gradske vijećnice u ponedjeljak, 27. lipnja potpisan je ugovor o kupoprodaji nekretnine u Poduzetničkoj zoni Novska između gradonačelnice Marije Kušmiš i predstavnika tvrtke Palir, direktora Marinka Babića. 

Tvrtka Palir ovim ugovorom kupuje neizgrađeno građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni Novska, površine 12359 m2, a u svrhu izgradnje građevine gospodarske namjene za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište za neopasni građevinski otpad.

Prema ugovoru tvrtka Palir je dužan ishoditi građevinsku dozvolu u roku 2 godine i nakon toga izgraditi objekt i započeti djelatnost u roku 3 godine. U daljnjem roku od 3 godine dužan je zaposliti 11 radnika na neodređeno vrijeme.

Također, tvetka Palir će koristiti poticaj na kupnju zemljišta s osnove ulaganja i zapošljavanja novih radnika sukladno odredbama Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva grada Novske 2021. – 2025. Poticaj na ponuđenu kupoprodajnu cijenu iznosi 20 kn/m2, odnosno ukupno

247.180,00 kn, te je kupac dužan isplatiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu u iznosu od 113.332,03 kn.