Grad NOVSKA Službene stranice

Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Novska

Već uobičajeno vijećničkim pitanjima započela je u petak, 3. ožujka u 8 sati 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske. Na samom početku predsjednik Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Drago Kaurinović izvjestio je o prestanku mandata vijećnice Sandre Has zbog podnesene ostavke na mjesto gradske vijećnice te o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Ivice Androševića (HČSP), neizabranog kandidata koalicijske liste HDZ,HSS, HČSP i BUZ.

Vijećnička pitanja postavili su Drago Kaurinović (DLS), Žan Žafran (DLS), Miroslav Gabor (DLS), Dragana Domitrović (DLS), Marija Kušmiš (HDZ), Siniša Kesić (HSS), Milena Pavković Novotni (SDP) i Nikolina Šepović Vidović (HSP). Tonski zapis vijećničkih pitanja možete u cijelosti poslušati u programu RPN-a u ponedjeljak, 6. travnja u 11 sati.

Pred vijećnicima je bilo devet točaka Dnevnog reda a koja su se većinom odnosila na izvješća i informacije. Gradonačelnik Vlado Klasan prezentirao je redovito polugodišnje  Izvješće o radu Gradonačelnika za period od 1. srpnja  do  31. prosinca 2016. godine, a predsjednik Gradskog vijeća Marinko Stojić godišnje Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Novske za 2016. godinu.

U raspravi su sudjelovali gradski vijećnici Ivica Vulić, Siniša Kesić i Marija Kušmiš, a izvješća su prihvaćena s devet glasova "za" i četiri "suzdržana".

Informaciju o stanju i provođenju socijalne skrbi na području Grada Novske za 2016. godinu Vijećnicima je obrazložila ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska Ljiljanka Žunić, a Informaciju o nezaposlenosti na području Grada Novske za 2016. godinu Sonja Repić, djelatnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Kutina. Slijedila je Informacija o stanju u prometu i stanju  kriminaliteta na području Grada Novske za 2016. godinu koju je vijećnicima prezentirao načelnik Policijske postaje Novska Jure Klišanin. Bez veće rasprave ova su izvješća jednoglasno usvojena.

 

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam i fondove EU Grada Novske Eva Đurić gradskim je vijećnicima podnijela Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, koja su također prihvaćena.

Slijedila je prezentacija Prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Novske za period 2017.-2019. godine, a s Akcijskim planom prisutne vijećnike upoznala je Katarina Pogačnik, mr sc Zaštite okoliša i prirodnih resursa, direktorica tvrtke "Envirodual" d.o.o., koja je izradila projekt. Posljednja točka Dnevnog reda odnosola se na Prijedlog Odluke o Izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske.