Grad NOVSKA Službene stranice

Plan preventivne jesenske deratizacije na području Grada Novske sa pripadajućim naseljima u 2023. godini

Plan preventivne jesenske deratizacije na području Grada Novske sa pripadajućim naseljima u 2023. godini

PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA NOVSKE SA PRIPADAJUĆIM NASELJIMA
 
23. listopad 2023. - STARA SUBOCKA, NOVA SUBOCKA, SIGETAC I PLESMO
24. listopad 2023. - BRESTAČA, KOZARICE I BROČICE
25. listopad 2023. - BOROVAC, RAJIĆ, JAZAVICA I PAKLENICA 
26. listopad 2023. - ROŽDANIK, NOVI GRABOVAC, STARI GRABOVAC I VOĆARICA
27. listopad 2023. - GRAD NOVSKA PO ULICAMA
                                  
Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).  Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%).
 
 Kontakt osoba Tomislav Bilić, sanit.teh. 099/2642-898.