Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV  za podnošenje prijava štete nastale u razdoblju  od 15. travnja do 31. svibnja 2023. godine  nastale djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE na području Grada Novske

POZIV za podnošenje prijava štete nastale u razdoblju od 15. travnja do 31. svibnja 2023. godine nastale djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE na području Grada Novske

KLASA: 990-01/23-01/3

URBROJ: 2176-4-04-23-1

Novska, 19. lipnja 2023.

 

Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode – poplave na području Grada Novske

KLASA: 320-01/23-01/08, URBROJ: 217602-23-1 od 19. lipnja 2023. godine objavljujemo

 

POZIV

za podnošenje prijava štete nastale u razdoblju

od 15. travnja do 31. svibnja 2023. godine

nastale djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE na području Grada Novske.

 

Pozivaju se svi vlasnici i korisnici nekretnina koje su bile ugrožene poplavom na području Grada Novske da prijave štete Gradu Novskoj za štete na objektima, opremi, infrastrukturi te poljoprivrednim kulturama

Prijava štete se podnosi na propisanom PN obrascu koji je priložen uz ovaj Poziv.

ROK ZA PRIJAVU do 27. lipnja 2023.

  • Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.
  • Prijava štete od prirodnih nepogoda obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje i/ili broj katastarske čestice

U prijavi je potrebno navesti površinu (u ha) i postotak štete za ratarsku kulturu. Kod ispunjavanja obrasca obvezna su sva polja od važnosti za područje i vrstu štete. Građani mogu podnijeti prijave svakim radnim danom od 9 do 14 sati u UO za gospodarstvo i poljoprivredu, zgrada Gradske uprave, soba 107.

Popunjeni i potpisani obrazac možete dostaviti i na e-mail adrese: eva.djuric@novska.hr i domagoj.matejas@novska.hr . Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite u UO za gospodarstvo i poljoprivredu, osoba za kontakt: Eva Đurić, 044/ 691 527

 

OBRAZAC

ODLUKA SMŽ
 

                                                                                               PROČELNICA

                                                                                     Boženka Spahić, dipl. oec.