Grad NOVSKA Službene stranice

Prilikom donošenja strateških dokumenata za Grad, oporba napustila sjednicu Gradskog vijeća

Opstrukcija rada Gradskog vijeća?!

Nakon glasovanja o točki 3. Dnevnog reda 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Novske, vijećnik HDZ-a Ivica Vulić dobio je dopuštenje predsjednika Gradskog vijeća Marinka Stojića da iznese stav vijećnika koalicije HDZ-HSS-HČSP-BUZ. Tom je prilikom vijećnik Vulić pozvao prisutne da se zajedno upute na lokalitet Kurjakana, kako bi se odala počast žrtvama komunističkog terora 1945. godine zajedno s članovima nekoliko udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Oporbeni vijećnici tad napuštaju sjednicu, te se do završetka rada sjednice više nisu vraćali. Na to je reagirao gradonačelnik Vlado Klasan okarakterizavši postupak oporbe politikanstvom, naglašavajući da je Grad Novska  odao počast na Kurjakani sukladno povijesnim dokumentima prema kojima je pokolj na tom lokalitetu izvršen između 2. i 6. svibnja 1945. godine. "Ovaj odlazak oporbe uoči točke Dnevnog reda o prvom rebalansu gradskog Proračuna predstavlja eklatantan primjer njihovog ignoriranja ne samo rada Gradskog vijeća, već i volje građana koji su glasovali za njih. Naime, radi se o strateškim dokumentima za Grad, ali njima to ništa ne znači. Bitan im je probitak čelnih osoba stranke i dijela udruga i to u predizborne svrhe", naglasio je gradonačelnik Klasan. U svakom slučaju, oporbeni vijećnici više nisu sudjelovali u raspravi donošenju odluka na ovoj sjednici, no u prve dvije točke dnevnog reda su aktivno sudjelovali.


Nakon vijećničkih pitanja, koje su postavili Miroslav Perošević (HDZ), Siniša Kesić (HSS), Ivica Vulić (HDZ), Sandra Has (HDZ), Žan Žafran (HSLS) i Drago Kaurinović (HSLS), uslijedio je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2015. godinu. U raspravi po ovoj točki prenijela se atmosfera prozivanja, netolerancije i vrijeđanja iz oporbenih vijećničkih klupa, kao što je bilo i prilikom postavljanja vijećničkih pitanja. Stječe se dojam da pojedini vijećnici suprotno Statutu Gradskog vijeća iskorištavaju priliku pojavljivanja pred govornicom kako bi raspravljali o temama koje nisu na dnevnom redu, pa je tako i ovaj puta predsjednik Stojić izrekao pregršt opomena oporbenim vijećnicima. Tako je u priličnom pomanjkanju demokratičnosti i netoleranciji protekla rasprava i o Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu, a nakon toga oporbeni vijećnici odlaze na lokalitet Kurjakana.


Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Novske usvojene su jednoglasno i bez rasprave, a prvim ovogodišnjim rebalansom Proračun je povećan za 10,62% ili 5.934.610 kuna te sada iznosi 61.790.014 kn. Najveće povećanje iskazano je na prihodima pomoći iz inozemstva, pomoći iz drugih proračuna, pomoći iz Državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak. Ovim rebalansom povećana su sredstva za projekte rekonstrukcije nerazvrstani cesta u iznosu većem od 3 milijuna kuna. Smanjena su sredstva za sanaciju deponije Kurjakana. Plan rashoda poslovanja iskazan je povećanjem od 1.297.732 kuna ili 4,18%, tako da plan rashoda iznosi 32.378.470 kn. Izdaci se odnose na zapošljavanje u okviru javnih radova, otpremnina te ulaganja na građevinskim objektima. Ovim se rebalansom mijenjaju i sredstva namjenjena kapitalnim projektima pa se tako za kapitalni projekt Poduzetnička zona Novska osiguravaju sredstva u iznosu od 3.037.500 kn, i to za izgradnju druge faze komunalne infrastrukture, materijal za izgradnju industrijskog kolosjeka, te za projektiranje i ishođenje dozvole za treću fazu izgradnje komunalne infrastrukture. Za kapitalni projekt Aglomerecija Novska predviđena su sredstva u iznosu od 449.900 kn, u čijem znatnom iznosu sudjeluje Fond za ruralni razvoj (392.400 kn), a u manjem Grad Novska (57.500 kn). Za kapitalni projekt Sanacija deponije Kurjakana sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji i pripadajućem troškovniku, predviđena su sredstva od 9.600.000 kn, čime se osiguravaju sredstva za financiranje treće faze sanacije te izgradnja elektroenergetske mreže. Od tih sredstava 8 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Drugi dio sjednice Gradskog vijeća obilježila su izvješća i informacije o radu i poslovanju gradskih ustanova i udruga, a izvješća su podnijele čelne osobe Gradske knjižnice i čitaonice "Ante Jagar" Darija Jež, Pučkog otvorenog učilišta Valentina Opić, Zajednice športskih udruga Grada Novske prof. Josip Šimunović, Vatrogasne zajednice Grada Novske Davor Štimac, Turističke zajednice Grada Novske Milijana Dižep Margetić i Gradskog društva Crvenog križa Novska Zoran Prpić. Sva su izvješća i informacije bez rasprave usvojena.