Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

KLASA: 021-05/21-01/

URBROJ: 2176/04-01-21-1

Novska, 16. veljače 2021.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj 24/09, 8/13, 39/14, 45/17, 4/18 , 15/18 – ispravak)

 

sazivam

 

35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati dana 23. veljače 2021. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Obzirom da su upute  Stožera civilne zaštite radi suzbijanja bolesti COVID-19  još uvijek na snazi te da je zabranjeno okupljanje više osoba na jednom mjestu, u Gradskoj vijećnici bit će samo gradski vijećnici, dužnosnici, pročelnici i zapisničar, a novinari će sjednicu moći pratiti u maloj vijećnici.

Također, napominjemo da svi sudionici sjednice moraju nositi masku.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Prijedlog Statuta Grada Novske,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi,
  4. I. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2021.-2025. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone “Zapad”,
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Novska,
  7. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti o dopunama djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Novska,
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novske,
  9. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na Sporazum o sufinaciranju radova za izgradnju zgrade i
  10. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima na području Grada Novske u 2020. godini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Molim članove Gradskog vijeća  Grada Novske da se odazovu na sjednicu  Gradskog vijaća, a svoju nemogućnost prisustva da unaprijed ispričaju predsjedniku ili pročelnici na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr ili na telefon: 044 691 506.

 

                                                                                                                                     Predsjednik

 

                                                                                                                                          Ivica Vulić