Grad NOVSKA Službene stranice

Isporučena vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rajić

Isporučena vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rajić

Kvalitetna, nova i suvremena oprema preduvjet je brzog i efikasnog odgovora žurnih službi na raznovrsne krizne intervencije, stoga je 27. rujna 2022. u prostorijama DVD-a Rajić održana primopredaja interventnih odijela, obuće i alata za zaštitu i spašavanje iz područja vatrogastva u sklopu operacije „Financiranje službe spašavanja DVD Rajić FSEU.2022.MUP.103“ koja se financira EU sredstvima iz Poziva „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko- posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (FSEU.2022.MUP.)„.

Izvanrednom nabavom nove opreme obnavlja se uništeni i oštećeni vatrogasni fond i rashodovana oprema prilikom intervencija DVD-a Rajić uslijed spašavanja ljudskih života i uklanjanja posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno u Petrinji, Sisku i ostatku Banovine.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava između Ministarstva unutarnjih poslova kao Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rajić kao Korisnika bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, Korisniku su dodijeljena bespovratna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 123.455,00 kn s PDV-om. Sredstvima se financiraju aktivnosti operacije koje obuhvaćaju nabavu nove opreme, provedbu postupaka nabave rashodovane i oštećene opreme te troškove upravljanja projektom i administracije.

Bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) nabavljena je nova vatrogasna oprema za potrebe službi zaštite i spašavanja poput interventnih odijela za strukturalne požare, odijela za gašenje šumskih požara, kaciga za tehničke intervencije, čizama, ručnih radio stanica, vatrogasnih opasača, svjetiljka, vatrogasnih rukavica, itd. Ovo je prva isporuka uništene, rashodovane i oštećene vatrogasne opreme DVD-ima s područja grada Novske, te se uskoro očekuje primopredaja opreme i za ostala Dobrovoljna društva na području Grada te za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Novske i Vatrogasnu zajednicu Grada Novske kojima je ukupno dodijeljeno nešto malo manje od 3 milijun kuna za opremu uništenu u intervencijama na potresom pogođenim područjima.

Vatrogasna zajednica Grada Novske u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Novske i Dobrovoljnim vatrogasnim društvima uz podršku Grada Novske nastavit će ulagati maksimalne napore sa svoje razine, kako bi zahtjevan i rizičan posao vatrogasaca olakšali u svakom smislu. Prvoklasna i nova oprema vatrogasnog sustava, najmnogoljudnije i osnovne sastavnice sustava civilne zaštite, uvelike pridonosi učinkovitom i pravovremenom odgovoru na krize, a glavni cilj jest podizanje sveukupne spremnosti i sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj te unaprjeđenju sustava upravljanja rizicima.