Grad NOVSKA Službene stranice

IZJAVA o prihvaćanju dužnosti članice/člana biračkog odbora za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske