Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novske za 2023. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novske za 2023. godinu