Grad NOVSKA Službene stranice

Novi Ugovori za prodaju poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH na području Grada Novske

Novi Ugovori za prodaju poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH na području Grada Novske

Gradonačelnica Marija Kušmiš sa suradnicima je potpisala Ugovore za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novske s 8 ponuditelja.

Treći Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske objavljen je 18. ožujka 2022. godine i trajao je 30 dana. Javni natječaj bio je raspisan za 148 katastarskih čestica, ukupne površine 46,6733 hektara po početnoj cijeni od 408.099,42 kune/ 54.164,10 eura.

Na natječaj je pristiglo preko 137 ponuda od 24 ponuditelja. Prema dostavljanim pravovaljanim ponudama i redoslijedu prava prvenstva (sukladno Pravilniku o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 92/18) Odluka o izboru donesena je za 16 najpovoljnijih ponuditelja. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda obuhvatila je 92 katastarske čestice u katastarskim općinama: Borovac, Bročice, Jazavica, Kozarice, Lovska, Paklenica, Plesmo, Rajić Donji, Roždanik, Subocka i Subocki Grad ukupne površine 35,6178 hektara i utvrđenom prodajnom cijenom 317.627,47 kuna/ 42.156,41 EUR (od čega 65% pripada Jedinici lokalne samouprave).

Ugovori koji su danas potpisani odnose se na poljoprivredna zemljišta ukupne površine 6,5853 hektara u vrijednosti od 61.590,46 kuna/ 8.174,46 eura.