Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH kojima su istekli Ugovori

Sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 1/23, 41/23) Grad Novska izdaje Potvrdu da poljoprivrednik koristi zemljište u vlasništvu države po isteklom ugovoru o zakupu, koncesiji, dugogodišnjem zakupu i/ili sličnom obliku raspolaganja. Potvrda se izdaje na zahtjev stranke u svrhu evidentiranja uporabe zemljišta u ARKOD sustav i prilaže za ostvarivanje prava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Grad Novska izdaje Potvrde na temelju uredno podnesenog Zahtjeva, kao i potpisane Izjave koja se prilaže zahtjevu. Obrasci Zahtjeva i Izjave nalaze se u privitku ove Obavijesti i mogu se preuzeti na internetskim stranicama Grada Novske i u Gradskoj upravi Grada Novske,  na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, Upravni odjel za  gospodarstvo i poljoprivredu, soba br. 107

Popunjene i potpisane Zahtjeve sa Izjavom predati u Pisarnici Grada Novske ili dostaviti putem pošte na adresu: Grad Novska, UO za gospodarstvo i poljoprivredu,

Trg dr. F. Tuđmana 2., 44330 Novska

 

ZAHTJEV

IZJAVA