Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 004-Z

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019, 57/2022) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske, KLASA: 320-03/23-01/3, URBROJ: 2176-4-01-23-12 od 30.kolovoza  2023.godine („Službeni vjesnik Grada Novske br. 64 od 30. kolovoza 2023.godine) Grad Novska objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske  004-Z

 

za područje katastarskih općina Borovac, Brestača, Jazavica, Kozarice, Kričke, Lovska, Paklenica, Plesmo, Rajić Donji, Rajić Gornji, Roždanik, Subocka, Subocki Grad i Voćarica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske predviđeno za zakup .

Na rok od 15 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište za koje je temeljem članka 31. stavak 14. Zakona određena vrsta poljoprivredne proizvodnje i koje je navedeno u Tablici 2.

Zemljište za koje nije određena vrsta proizvodnje navedeno je u Tablici 3. i daje se na rok od 15 godina ovisno o vrsti proizvodnje koju je najpovoljniji ponuditelj naveo u Gospodarskom programu.

 

Sveukupna površina zemljišta u Natječaju: 326,7888 ha

Sveukupna početna zakupnina u Natječaju iznosi 10.250,26 € / 77.230,62 kn.

 

Tekst predmetnog Javnog natječaja sa popisom katastarskih čestica objavljen je na službenim internetskim stranicama Grada Novska  www.novska.hr

na oglasnoj ploči  Gradske uprave Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2., Novska

i  na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede

 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama

s naznakom: NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“

ili predaju osobno u Pisarnici Grada Novske na adresi

Grad Novska,  Trg dr. Franje Tuđmana 2,  44 330 Novska

                               od 15. rujna 2023. godine do zaključno 16. listopada 2023. godine                           

         

Pročelnica

                          Boženka Spahić, dipl.oec.,v.r.

 

PRILOZI

OBAVIJEST O RASPISIVANJU

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC PONUDA

PRILOG 1 - TABLICA 2

PRILOG 1 - TABLICA 3

OBRASCI IZJAVE

PDF prikaza PTCa

GEODETSKI ELABORAT