Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST ZAKUPNICIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

OBAVIJEST

zakupnicima

državnog poljoprivrednog zemljišta

Molimo zakupnike koji koriste državno poljoprivredno zemljište temeljem Ugovora o zakupu, koncesiji i dugogodišnjem zakupu da podnesu

 

„Godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa za 2022. godinu“

 

Izvješće je propisano dostaviti do kraja ožujka 2023. godine na

obrascu koji je se nalazi u privitku ove Obavijesti.

 

Člankom 38. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom Zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) određeno je :

Zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje Izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan Pravilnikom o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 104/2022).


Člankom 95., stavak 7.  Zakona o poljoprivrednom Zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)  propisane su prekršajne kazne za nedostavljanje Izvješća o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa kako slijedi:

 

Novčanom kaznom od 3000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne dostavi Izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 1000,00 do 2000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

Novčanom kaznom od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako ne dostavi Izvješće o ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu.

 

OBRAZAC