Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Novska održanim 7.svibnja 2023.