Grad NOVSKA Službene stranice

Odluka o odobravanju sredstava za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2023. za područje Javnog poziva "Udruge iz Domovinskog rata"