Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje projekata za područje "Obnova i uređenje sakralnih objekata"