Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o povratu uplaćene naknade za korištenje javne površine 15.10.2023. za Lukovo