Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o raspisivanju pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novske za 2023. godinu