Grad NOVSKA Službene stranice

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća  Grada Novske, posljednja prije ljetne stanke

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske, posljednja prije ljetne stanke

Na prijedlog gradonačelnice Grada Novske Marije Kušmiš, Gradsko vijeće  Grada Novske danas je po hitnom postupku donijelo odluku o nastupu posebnih okolnosti - nastanka materijalnih šteta većih razmjera uzrokovanih olujnim nevremenom na području Grada Novske.

Ovom Odlukom proglašava se nastup posebnih okolnosti radi nastanka materijalnih šteta većih razmjera, dana 19. srpnja 2023. godine, kada je Grad Novsku pogodilo  olujno nevrijeme koje je prouzročilo veće materijalne štete na imovini fizičkih i pravnih osoba na području Grada Novske, uključivo i objekata u vlasništvu Grada Novske koje traže hitnu sanaciju kako bi se spriječile daljnje štete.

Povodom nastalih materijalnih šteta na stambenim i gospodarskim objektima, veliki broj građana Grada Novske obratio se za pomoć Gradu Novskoj.

Gradonačelnica Marija Kušmiš,  obraćajući se gradskim vijećnicima i javnosti istaknula je:

Svjedoci smo nenadanih olujnih nevremena koja su u vrlo kratkom vremenu nanijela velike štete na području Grada Novske. U pomoć našim sugrađanima  pri hitnoj sanaciji njihovih objekata, uključile su se sve raspoložive žurne službe, kako bi se spriječila daljnja šteta.  Javna vatrogasna postrojba do jutros je zaprimila ukupno 334 dojave, a obavljene su 124 intervencije na sanaciji krovova i drugih šteta na objektima. Najveće štete  nastale su na oštećenju električne mreže gdje dio prigradskih naselja još uvijek nema električne energije za koju očekuje da će se tijekom dana normalizirati.“

Na kraju, gradonačelnica je uputila zahvalu svima koji sudjeluju na sanaciji - vatrogascima, djelatnicima komunalnih društava  Novokom i Vodovod te svim  volonterima, a svim građanima  zahvalila je na razumijevanju, strpljenju i  suradnji.