Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provođenje Oglasa za prijam u službu, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijam u službu referenta – Koordinator u projektu “Želim raditi, želim pomoći! Faza III“ - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske.

Na pismeno testiranje poziva se:

1. J.T. 1984.

II.

Kandidatkinja pozvana na pismeno testiranje za prijam u službu referenta - koordinatora u projektu  “Želim raditi, želim pomoći! Faza III“  treba doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 27. prosinca 2022. godine (utorak), u 8:30 sati.

Testiranje će započeti u 8:30 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela testiranja, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, u 10:00 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-03/22-01/4

URBROJ: 2176 -4-05-22-5

Novska, 19. prosinca  2022.

                                              Predsjednica Povjerenstva

                                              Ivanka Zečević-Šolta, dipl. iur.