Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU DOMARA U DRUŠTVENOM DOMU

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provođenje natječaja za  prijam u službu domara u društvenom domu, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu na radno mjesto domara u društvenom domu - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme  u Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske.

II.

Na pismeno testiranje poziva se kandidat, koji je ujedno i jedini prijavljeni kandidat na Javni natječaj:

1. M.M., rođ: 1992. godine

III.

Kandidat koji je pozvan na pismeno testiranje za prijam u službu na radno mjesto domara u društvenom domu, treba doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 3. srpnja 2023. godine (ponedjeljak), u 9:00 sati.

Testiranje će započeti u 9:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, u 10:00 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

GRAD NOVSKA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,

PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU

 

 

KLASA: 112-01/23-01/4

URBROJ: 2176-4-05-23-5

Novska, 27. lipnja  2023.

 

                                                      Predsjednica

                                           Ivana Sertić Patek, dipl. iur.v.r.