Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA-VODITELJ DRUŠTVENOG DOMA

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provođenje natječaja za  prijam u službu  na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj društvenog doma, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj društvenog doma - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske.

Na pismeno testiranje pozivaju se kandidati:

1. M. M., 28.8.1986.

2. R.J.B., 25.9.1988.

3. M. M., 27.4.1981.

II.

Kandidati koji su pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj društvenog doma trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 4. srpnja 2023. godine (utorak), u 11:00 sati.

Testiranje će započeti u 11:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, u 13:00 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

GRAD NOVSKA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

 

KLASA: 112-01/23-01/3

URBROJ: 2176-4-02-23-7

Novska, 27. lipnja 2023.

 

                                                        Predsjednica

                                                Maja Vukelić, mag.iur., v.r.