Grad NOVSKA Službene stranice

PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU NOVSKOJ

PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU NOVSKOJ

Objavljeno: 16.04.2023., 00:13h