Grad NOVSKA Službene stranice

Radovi na izgradnji pješačke staze u Bročicama

Radovi na izgradnji pješačke staze u Bročicama

U tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze u Bročicama u dužini od 3 kilometra. U 2024. nastavljamo s ulaganjima u staze i u našim ostalim naseljima.