Grad NOVSKA Službene stranice

Izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u Voćarici

Status projekta: U gradnji

POČETAK PROVEDBE PROJEKTA: travanj 2019. godine

KRATKI OPIS PROJEKTA: Predmet ovog projekta je izgradnja mrtvačnice. Građevina ima razvedeni tlocrt koji je smješten unutar horizontalnih gabarita maksimalnih dimenzija 8,65x11,00 m.
Građevina je samostojeća, s jednom etažom: prizemlje. Tlocrtna površina zatvorenog dijela zgrade iznosi 51.35m², a natkrivenog trijema 29.63 m², što ukupno iznosi 80.98 m². U zgradi se nalaze sljedeće prostorije: prostorija
za odar, prostorija za svećenika, sanitarni čvor i spremište.
 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Cilj projekta je proširenje mjesnog groblja i omogućavanje potrebnog prostora za dostojan ispraćaj pokojnika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA698.242,50 kuna

INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb sufinancira: 6.000,00 kuna

Kontakt osoba za više informacija: Marija Vidaković Jež, struč.spec.ing.aedif., viša stručna suradnica za graditeljstvo i komunalne poslove.

 

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti