Grad NOVSKA Službene stranice

Magistralni i sekundarni vodovod

Vrijednost projekta: 23.000.000,00 kn
Status projekta: Završen

Magistralni vodovod Lipovljani – Novska – Okučani izgrađen je u periodu Od 2002. do 2006. godine, u dužini od 22 km. Vrijednost investicije iznosila je 17.000.000 kn, a financiran je u cijelosti od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
Dionica od Nove Subocke do Sigetca, u dužini od 10 km i vrijednosti 3.000.050 kn, financirana je iz sredstava CARDS-a.
U gradu Novska, do sada, u izgradnju magistralnih i sekundarnih vodovoda uloženo je više od 23.000.000 kn.
Rekonstrukcijom i izgradnjom magistralnih i sekundarnih vodovoda na području Grada Novske, osigurali smo sigurnu i trajnu vodoopskrbu građana i gospodarstva Grada Novske, te tako danas 95% naših građana ima mogućnost priključka na vodovod.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti