Grad NOVSKA Službene stranice

Nogometno igralište – izrada umjetnog travnjaka

Status projekta: U provedbi

 

O projektu

 

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirao je projekt „Nogometno igralište – izrada umjetnog travnjaka“ u iznosu od 300.000,00 eura kroz Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.

Kroz navedeni projekt rekonstruirati će se pomoćno nogometno igralište te će se nabaviti i postaviti umjetna trava. Nadalje, opremiti će se nogometno igralište novom sportskom opremom kao što su golovi, zaštitna mreža, kućice za igrače i sl.

 

Opći cilj projektnog prijedloga je poboljšati dostupnost javnih usluga i na taj način povećati kvalitetu življenja stanovnika na području grada Novske kroz unapređivanje sportske infrastrukture.

Opći cilj će se postići izgradnjom i opremanjem nogometnog igrališta. Nakon realizacije projektnog prijedloga unaprijedit će se sportska infrastruktura na području lokalne zajednice i poboljšati javna usluga što će doprinijeti većoj kvaliteti življenja njenog stanovništva povećanjem vremena korištenja i omogućavanjem korištenja terena za veći broj klubova i ostalih korisnika većem broju korisnika.

 

Projektnim prijedlogom predviđene su slijedeće aktivnosti:

  1. Provedba postupka nabave i ugovaranje izvođača radova

  2. kupnja i ugradnja umjetne trave s pripremnim radovima,

  3. kupnja i montaža sportske opreme (golova)

  4. dobava i ugradnja pomoćnih prostorija: kućica za igrače i sudca

  5. Promidžba i vidljivost projekta

 

Očekivani rezultati projekta:

Nakon realizacije projektnog prijedloga provest će se promidžba i vidljivost projekta o izvoru financiranja projektnog prijedloga.

Prijavitelj se obvezuje ukoliko projektni prijedlog bude financiran poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio činjenicu da Ministarstvo sufinancira projekt putem svoje službene stranice (kratak opis projekta, uključujući njegove ciljeve i rezultate) uz isticanje loga i financijske potporu Ministarstva.

Po dovršetku ulaganja obvezuje se, na mjestu koje je lako vidljivo, postaviti trajnu informativnu ploču ili pano primjerene veličine, s podacima o doprinosu Ministarstva.

Sufinancirana sportska oprema će biti označena odgovarajućom naljepnicom – pločicom osim iznimno u iznimnim slučajevima, kada označavanje pojedinačnih komada nabavljene sportske opreme ili sportskih rekvizita naljepnicom nije praktično).

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti