Grad NOVSKA Službene stranice

Rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade Hotela Knopp

Status projekta: U gradnji

POČETAK PROVEDBE PROJEKTA: ožujak 2020. godine

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Hotel Knopp registriran je kao nepokretno kulturno dobro pod brojem Z-4069 u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo kulture RH.

Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija kompleksa i njegova dogradnja te njegova prenamjena u Klaster kulture koji će obuhvaćati prostore za: zavičajnu muzejsku zbirku, galerijski prostor, multifunkcionalnu dvoranu, prostore za radionice tradicijskih vještina, prostore za djelovanje KUD-ova te u manjem dijelu turističke komponente – ugostiteljski objekt i prodavaonica lokalnih suvenira.

Pod rekonstrukcijom i dogradnjom dotrajale i neadekvatne građevine podrazumijevaju se građevinsko – obrtnički, elektroinstalaterski, strojarski, vodoinstalaterski i krajobrazni radovi. Sastavni dio predmeta nabave je i oprema kuhinje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Cilj projekta je obnova ruševne građevine radi estetskog uređenja središta Grada Novske i davanje svrhe, nekada dobro iskorištenog prostora.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 33.045.000,00 kuna

ZAVRŠETAK PROVEDBE PROJEKTA: studeni 2022. godine

Kontakt osoba za više informacija: Marija Vidaković Jež, struč.spec.ing.aedif., viša stručna suradnica za graditeljstvo i komunalne poslove

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti