Grad NOVSKA Službene stranice

Sustav odvodnje Brestača – Nova Subocka

Status projekta: U pripremi dokumentacije

Projekt sustava odvodnje otpadnih voda obuhvaća naselja Brestača i Nova Subocka koji se nalaze u zapadnom dijelu Grada Novske u kojima prema popisu stanovništva iz 2001. godine živi 1.658 stanovnika.

 Trasa sustava odvodnje otpadnih voda Brestača – Nova Subocka najvećim dijelom je položena uz sjevernu i južnu stranu županijske ceste (Ž 3124), a jednim djelom sustav odvodnje je trasiran po privatnim posjedima iz objekata.
 
Ukupna dužina ovog sustava iznosi 22.835 metara, sustav se sastoji od gravitacijskog i tlačnog sustava, dvije crpne postaje, sabirne jame i uređaja za pročišćavanje, a ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 23.000.000,00 kuna.
 
Sustav je podijeljen u tri faze, od kojih prva faza obuhvaća naselja Brastaču, druga faza naselje Novu Subocku, a treća uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je lociran u naselju Nova Subocka.
 
Radovi na prvoj fazi kroz naselje Brestača u duzini od 7.500 metara započeli su 2007. godine,a završetak se očekuje krajem 2008. godine. Radovi su financirani iz proračuna Grada Novske i Hrvatskih voda u iznosu od 5.400.000,00 kuna. Početak druge faze očekujemo u tijeku 2009. godini.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti