Grad NOVSKA Službene stranice

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novska

Status projekta: U pripremi dokumentacije

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Novske planirana je na južnom području naselja Bročice. Lokacija je omeđena šumom Trstikom na sjeveru, potokom Novska na istoku i državnom cestom D 47 na zapadu, ukupne površine 2,4 hektara.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novska je projektiran za opterećenje do 2030. godine, te faznu izgradnju uređaja.

U prvoj fazi će se izgraditi I. stupanj pročišćavanja koji obuhvaća uređaj za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda. U sklopu ove faze planira se izgraditi dovodne crpne postaje s retencijskim bazenom, te upravno-pogonskim objektom u kojem će biti smješteno predtretmansko postrojenje, koje u sebi integrira finu rešetku, pjeskolov i mastolov, pored ovoga u ovoj fazi planira se izgraditi i fekalna stanica koja će služiti prihvatu sadržaja septičkih jama iz mjesta nepokrivenih kanalskom mrežom.

Drugu fazu predstavlja izgradnju kompletnog biološkog stupnja pročišćavanja; bioloških reaktora sa silosima za mulj, polja za ozemljavanje mulja, te uključivo svu potrebnu tehnološku opremu, infrastrukturu i hidrotehničke objekte za konačan stupanj izgrađenosti uređaja (skladišni prostor, pristupni put, nasip, ograda i dr.).

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novska je dimenzioniran na 15.000 ekvivalentnih stanovnika u konačnom razvoju kanalizacijske mreže, a na uređaj će dotjecati komunalne otpadne vode naselja Novska, Bročice i dijela Brestače.


Vrijednost ovog projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novska, procjenjuje se na 16.000.000,00 kuna, a sredstva se realizaciju ovog projekta planiraju se osigurati iz pristupnih fondova Europske unije.
 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti