Grad NOVSKA Službene stranice

Dežurstvo za prijevremene izbore za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
GRADA NOVSKE
Novska, 17. svibnja 2022.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske u svezi s provedbom prijevremenih izbora za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske koji će se održati 12. lipnja 2022. godine, sudionicima izbora upućuje sljedeće 

P R I O P Ć E N J E

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 06. svibnja 2022. godine, raspisani su izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske. Odluka stupa na snagu 12. svibnja 2022. godine u 00:00 sati. Izbori će se održati 12. lipnja 2022. godine

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od 
dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora dakle do 26. svibnja 2022. do 24:00 sata. Izvještavaju se svi sudionici izbornog procesa da se potrebni obrasci za kandidiranje mogu skinuti sa mrežnih stranica Državnog izbornog povjerenstva i sa mrežnih stranica Grada Novske.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske organizira dežurstvo od ponedjeljka do petka od 10:00 – 14:00 sati u zgradi Gradske vijećnice na adresi (Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, soba broj 205) osim na dan 26. 05. 2022. godine (četvrtak) u vremenu od 10: 00-24:00 sata. U subotu 21. 05. i nedjelju 22. 05. 2022. godine organizira se dežurstvo u vremenu od 10:00 - 13:00 sati.

Sve informacije u svezi izbora mogu se dobiti od Gradskog izbornog povjerenstva Grada Novske na broj mob: 098 460 812.
                                                                           

 

                                                                                Predsjednica
                                                                    Ivanka Zečević-Šolta, dipl. iur.