Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST Zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta

Poštovani zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, podsjećamo Vas da je temeljem članka 38. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22- dalje u tekstu: Zakon) svaki Zakupac državnog poljoprivrednog zemljišta dužan jedinici lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi podnijeti godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa koji čini sastavni dio Ugovora o zakupu.

Za zakupce koji ne izvrše svoju obavezu i ne dostave Izvještaj, Grad je dužan zatražiti  inspekcijski nadzor radi kontrole provedbe Gospodarskog programa.

Izvješće se podnosi svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu,odnosno za 2023.godinu najkasnije do 31.03.2024. godine.

Ukoliko Zakupnik ne dostavi Izvješće o ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa u propisanom roku člankom 95. stavak 7. do 9. Zakona propisane su novčane kazne za navedeni prekršaj.

Istovremeno Vas podsjećamo da ste obavezni pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta putem analize tla koju ste dužni izvršiti prve godine od ulaska u posjed te periodično svake četiri godine za svo vrijeme trajanja zakupa.

Prilog:Obrazac Izvješća o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa