Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava prema Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodatno sufinanciranje režijskih troškova udrugama koje su korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novske