Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (rujan 2023.- lipanj 2024.)