Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu vježbenika/ice za osposobljavanje na poslovima višeg stručnog suradnika/ice za proračun i financije, upućuje 
 
 
 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)
 
I.
Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenika/ice za osposobljavanje na poslovima višeg stručnog suradnika/ice za proračun i financije - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za proračun i financije Grada Novske.
 
II.
Na pismeno testiranje pozivaju se sljedeći kandidati:
1. M.S., rođ: 1997. godine
2. L.R., rođ: 1993. godine
3. P.B., rođ: 1998. godine
4. G.M., rođ: 1998. godine
5. I.B., rođ: 1999. godine
6. M.Š., rođ: 1999. godine
 
III.
Kandidati koji su pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu na radno mjesto vježbenika/ice za osposobljavanje na poslovima višeg stručnog suradnika/ice za proračun i financije, trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 19. veljače 2024. godine (ponedjeljak), u 9:00 sati.
Testiranje će započeti u 9:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.
Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan će pristupiti na usmenu provjeru znanja- intervju, u 12:00 sati.
 
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.
 
 
 
GRAD NOVSKA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
 
 
KLASA: 112-02/24-01/1
URBROJ: 2176-4-06-24-6
Novska, 6. veljače 2024.
                             
 
                                                                               Predsjednica
                                                                       Maja Kveštak, mag. iur. v.r.