Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu vježbenika/ice za osposobljavanje na poslovima višeg stručnog suradnika/ice za proračun i financije, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenika/ice za osposobljavanje na poslovima višeg stručnog suradnika/ice za proračun i financije - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za proračun i financije Grada Novske.

II.

Na pismeno testiranje pozivaju se sljedeći kandidati:

  1. M.S., rođ: 1997. godine,
  2. M.Š., rođ: 1999. godine

III.

Kandidati koji su pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu na radno mjesto vježbenika/ice za osposobljavanje na poslovima višeg stručnog suradnika/ice za proračun i financije, trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 30. travnja 2024. godine (utorak), u 9:00 sati.

Testiranje će započeti u 9:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan će pristupiti na usmenu provjeru znanja- intervju, u 12:00 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

GRAD NOVSKA

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 

 

KLASA: 112-02/24-01/3
URBROJ: 2176-4-06-24-8
Novska, 23. travnja 2024.

Predsjednica

Ivana Sertić Patek, dipl. iur. v.r.