Grad NOVSKA Službene stranice

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA NOVSKE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2021. GODINE I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA NOVSKE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2021. GODINE I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA NOVSKE

KLASA: 013-03/21-01/4
URBROJ: 2176/04-03-21-1

Novska, 16. lipnja 2021.  


Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21,), dana 16. lipnja 2021. godine, utvrdilo je i objavljuje

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA NOVSKE

O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2021. GODINE I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

I.

Za prvi i drugi krug lokalnih izbora 2021. godine utrošeno  je ukupno  174.229,03kuna.

Navedeni iznos sadrži slijedeće troškove:

 

  • trošak tiskanja glasačkih listića i zapisnika iznosi 7.724,95 kn,
  • tročkovi  objava lista kandidatura te objave rezultata izbora za izbor članova predstavničkog tijela - Gradskog vijeća Grada Novske  i izvršnog tijela - Gradonačelnika Grada Novske  u Večernjem listu iznose 13.200,00 kn,
  • troškovi dezinficijensa  iznose 971,17 kune
  • naknade za rad biračkih odbora (prvi i drugi krug) iznose 104.756,93 kn,
  • naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva (stalni i prošireni sastav) iznose 30.125,05 kn
  • naknade stručnom timu  za obavljanje administrativnih i stručnih poslova iznose 17.450,93 kn.

II.

Visina naknade za rad članova stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstava propisana je odredbama Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“broj: 34/21). Visina naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora propisana je Odlukom o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora („Narodne novine“ broj: 34/21). Naknade za provedbu lokalnih  izbora za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora, naknade za rad članova stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstava, isplaćene su zajedno za prvi i za drugi krug izbora.

Naknade koje se donose na rad stručnog tima za obavljanje administrativnih i stručnih poslova odredilo je Gradsko izborno povjerenstvo temeljem odredbe članka 53. stavka 1. točke 13. Zakona o lokalnim izborima, a isplaćene su nakon održavanja drugog kruga izbora.

 

                                                               Predsjednica

                                                               Nada Filipović, v. r.