Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI RADOVI - popis radnika koji su izabrani za poslove u 2021.

 1. VALENTINO TUKERIĆ
 2. IVANKA BAKOVIĆ,
 3. MATIJA VIDAS,
 4. JANJIĆ SAVKA,
 5. JOSIP DUSPARA,
 6. ANAMARIJA BOŽIĆ,
 7. BOSA STOČEK,
 8. MIHAEL TROŽIĆ,
 9. BAKOVIĆ KATA,
 10. MILICA BOŠNJAK,
 11. JOHOVIĆ MARICA,
 12. POLAČEK MARIJA,
 13. ANTONIJA ĐEREK,
 14. DRAGICA ČIDIĆ,
 15. TOMISLAV SATAJ,
 16. DRAGICA KOMLJNOVIĆ
 17. MIRA JURIĆ