Grad NOVSKA Službene stranice

Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 002-P objavljenog na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Novske dana 10. svibnja 2021. godine

Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 002-P objavljenog na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Novske dana 10. svibnja 2021. godine

Temeljem Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 002-P, KLASA: 320-02/20-01/102, URBROJ: 2176/04-01-21-3 objavljenog 10. svibnja 2021.godine, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske objavljuje

 

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

 

Javno otvaranje Ponuda

pristiglih na

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 002-P

 objavljenog  na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Novske dana 10. svibnja 2021. godine

 

provest će se u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska

 

u terminima kako slijedi:

srijeda, 23. lipnja 2021.godine od 8,30 do 13,00 sati

petak, 25. lipnja 2021.godine od 8,30 do 13,00 sati

 

U skladu s epidemiološkom situacijom svi sudionici obvezni su koristiti zaštitne maske.

Povjerenstvo zadržava pravo izmjene broja termina ovisno o dinamici i obujmu rada, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena putem mrežne stranice Grada i Radio postaje Novska.

 

 

U Novskoj, 15. lipnja 2021. godine

 

 

Povjerenstvo za zakup i prodaju

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novske