Grad NOVSKA Službene stranice

Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novske 003-P objavljenog 18.ožujka 2022.