Grad NOVSKA Službene stranice

O D L U K A o izabranim ponuditeljima i rednom broju lokacije ponuditelja za korištenje javne površine na sajmu „IZVORNO NAŠE“ u sklopu manifestacije „LUKOVO U NOVSKOJ 2021“